Om oss

Ragnhild
Ragnhild Bergstad Qvalben

Ragnhild Bergstad Qvalben // Eier av småbruket og Fysioterapeut ved Kvadraturen Helse. Hun har mange års erfaring med tverrfaglig samarbeid. Ragnhild har stor tro på at samspillet mellom natur, dyr og mennesket er helsefremmende. Hun tror og vet i henhold til forskning, at fellesskap i naturlig arbeid og daglig aktivitet, gjerne sammen med andre mennesker, er god helsefremming og kan ha god mestrings- og rehabiliteringseffekt. ,

Per Qvalben er gift med Ragnhild, ingeniør av yrke og bonde i fritiden. Han har og et varmt hjerte for å skape aktivitet på gården. Han er ikke daglig tilstede i driften av Levende Gård, men er i høy grad tilstede som tilrettelegger for allsidig drift av gården tilpasset helse og friskliv. (Bilde kommer)

Innimellom vil man og treffe våre døtre Marte, Silje og Vilde. De er opptatt med jobb og studier til daglig, men er aktive med dyr og livet på gården når de har mulighet.De er viktige ressurser, gode støttespillere og heier på konseptet til Levende Gård.