Levende Gård – Med hjerte for helse

Hvorfor gjør vi dette?

Levende Gård bidrar til å heve rehabiliteringskompetansen i Agder. Det gjør vi ved å gi mennesker verktøy til å håndtere vanskelige livssituasjoner, uavhengig av diagnoser.

 

Hvordan gjør vi det?

Levende Gård leverer Green Care i form av gode rehabiliteringstjenester i nærhet av dyr og natur. Rehabiliteringen foregår i et tverrfaglig, terapeutisk fellesskap. Vi arbeider i et langtidsperspektiv, med gårdens driftsgrunnlag som utgangspunkt for tilbudet.

 

Hva er det vi gjør?

Rehabiliteringen foregår ved et småbruk i Høvåg i Lillesand kommune, sentralt beliggende i Agder. Her har vi et nyoppusset oppholdsrom i en gammel, ombygd låve, og gjestene våre har umiddelbar tilgang til en rekke naturlige gårdsaktiviteter som skogsarbeid, såing, høsting, fiske og stell av dyr. Sjøen er og i umiddelbar nærhet.

 

Vi ønsker og arbeider mot:

Å være et fullverdig dagbasert rehabiliteringstilbud som man kan benytte for eksempel som oppfølging etter hjemkomst fra opphold i rehabiliteringsinstitusjon. Det vil da hjelpe å holde lærdom og motivasjon til mestring oppe. Videre kan vi være et selvstendig tilbud til deg ikke har mulighet, eller ønsker å reise bort på rehabiliteringsopphold, men samtidig ønsker et godt rehabiliteringstilbud.

 

Utfordringer:

Vi arbeider kontinuerlig med å få avtaler med omkringliggende kommuner. Foreløpig er vi et helprivat tilbud, noe som betyr man må betale for et opphold selv.  (se ny side vedrørende tilbud og priser)

 

Levende Gård samarbeider med Universitetet i Agder (UiA).

 

Vi er godkjent som Inn på Tunet(IPT)-gård og KSL-kvalitetssikret.