«Inn på tunet»

 

Stabbur_liten

Inn på tunet (IPT) er pr definisjon: “Tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk”

Godkjente IPT gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på å forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det er i dag godkjente Inn på tunet-gårdsbruk over hele Norge. Mer informasjon her.