Folk

Ragnhild
Ragnhild Bergstad Qvalben
Vibeke
Vibeke Vesterhus

Ragnhild Bergstad Qvalben // Fysioterapeut ved Kvadraturen Helse og daglig leder på Levende Gård. Hun har mange års erfaring med tverrfaglig samarbeid og er driftansvarlig på gården. Ragnhild bor på Ytre Årsnes i Høvåg.

Vibeke Vesterhus // Gartner og blomsterdekoratør. Vibeke driver firmaet Vibekes Blomster innenfor hagedesign og dyrking av økologiske grønnsaker. På Levende Gård er hun ansvarlig for jordbruk, dyrking og botanikk, og deler med glede sin kunnskap om gartnerfaget. Vibeke bor på Vesterhus i Høvåg.