Informasjon

Gronnkal

Ved Levende Gård ønsker vi å kunne gi tilbud til flere. Vi har et stort hjerte for kreftoverlevere, og har til nå hatt dette som hovedfokus. Vi ønsker imidlertid g å kunne innlemme andre diagnosegrupper i tilbudet, og kommer tilbake til dette når det er klart.

For dem som opplever alvorlig sykdom og perioder med utredning og behandling kan dette oppleves svært krevende. Prosessen kan i tillegg il fysisk ubehag og smerte medføre blant annet kronisk tretthet, nedstemthet, konsentrasjonsvansker og hukommelsessvikt. Noen vil derfor i etterkant ha behov for hjelp. Vi ønsker å tilby tverrfaglig rehabilitering i landlige omgivelser under oppfølging av profesjonelt helsepersonell. Her vil du få kontakt med dyr og natur, så og høste grønnsaker og få kunnskap om kosthold som gir de næringsstoffene du har behov for i henhold til norske retningslinjer. Fysisk aktivitet er det enkelttiltaket som har best effekt mot tretthet. Hos oss får du hjelp til å finne riktig aktivitetsnivå uten å presse kroppen din for mye.

Og viktigst – her får du tid.  Til å senke skuldrene. Puste ut, høre fuglene synge, stikke fingeren i jorda og la sår gro. Turstier er lett tilgjengelige. Du velger selv om du vil ut mot havet eller kjenne skogens ro.

Hos oss vil du møte andre i samme situasjon og få mulighet til å utveksle erfaring og kunnskap. Vi tilbyr også profesjonell samtaleterapi. Samtaler med en slik tilnærming kan hjelpe deg å erkjenne og akseptere din nye situasjon.

Gjennom samarbeidspartnere inne tverrfaglig team av helsepersonell, ideelle organisasjoner som feks Kreftforeningen vil vi gi et godt kvalifisert tilbud til våre deltagere.

 

Universitetet i Agder er en samarbeidspartner i forhold til følgeforskning på noen av tilbudene våre. Vi jobber kontinuerlig for å holde en høy faglig standard med hospitering i rehabiliteringsinstitusjoner på spesialisthelsetjenestenivå, samt deltagelse ved relevante kurs og konferanser innen rehabiliteringfaget, og i “green care” forskningen. Vi ønsker å ha en bred erfaringsbank i ryggen som kan bistå i rehabiliteringen.