Dette er Levende Gård

Levende Gård er et småbruk med lange tradisjoner. Her lever vi våre liv, og ønsker å dele opplevelser med deg!

Har du behov for en lokasjon for ditt arrangement? Vi bidrar gjerne som samarbeidspartner for din bedrift, eller deg som privatperson. På gården har vi en flott oppusset låve. Her holder vi egne kurs og har ulike aktiviteter. Vi kan tilby trivelige uteområder med mulighet for aktiviteter av flere slag. Vi har økologisk godkjent dyrkefelt, dyr og flott natur tett på. Gården er godkjent som “Inn på Tunet” leverandør.

En “rød tråd” hos oss er:  Positive menneskemøter, helsefremming, natur og opplevelser – Sammen

Folk

Ragnhild Bergstad Qvalben

Eier av småbruket og er Fysioterapeut av yrke. Hun har mange års erfaring med tverrfaglig samarbeid. Ragnhild har stor tro på at samspillet mellom natur, dyr og mennesket er helsefremmende. Hun tror og vet i henhold til forskning, at fellesskap i naturlig arbeid og daglig aktivitet, gjerne sammen med andre mennesker, er god helsefremming, gir mestring og positive opplevelser.

Per Qvalben

Er gift med Ragnhild, ingeniør av yrke og bonde i fritiden. Han har og et varmt hjerte for å skape aktivitet på gården. Han er ikke daglig til stede i driften av Levende Gård, men er i høy grad til stede som tilrettelegger for allsidig drift av gården tilpasset helse og friskliv.

Marte, Silje og Vilde Qvalben

Innimellom vil man og treffe våre døtre Marte, Silje og Vilde. De er opptatt med jobb og studier til daglig, men er aktive med dyr og livet på gården når de har mulighet. De er viktige ressurser, gode støttespillere og heier på konseptet til Levende Gård.


Fe

Villsau

Vi har en liten flokk med gammelnorsk sau, populært kalt villsau. Rasen er trolig veldig lik de opprinnelige sauene som kom til Norge for ca 6000 år siden. De er lettbeinte og hurtige sammenlignet med annen sau, og går ute hele året. Søyene har sterkt morsinstinkt og står gjerne i ro i opp til 3 dager, mens lammet blir sterkere og stødigere på beina. Så inkluderes lammet i flokken, som er med på å beskytte både mor og avkom. De driver et viktig arbeid med villsau som landskapspleiere i skjærgården.
Ulla til villsauen er finfibret, med tykkere dekkull, og varierer i farge fra nærmest hvit via grått og brunt til nær sort. Vi synes det er viktig å bevare denne nøysomme og hardføre rasen, som gjengjeld vedlikeholder kulturlandskapet og gir oss utsøkt kjøtt og ull.

Høner

De hører hjemme ved ethvert småbruk. Vi har 6 høner av forskjellige raser. De er i ulik farge, og legger egg i ulik farge. De har fått navn etter politikere pga sin evne til argumentasjon vedrørende mat og generelle daglige gjøremål. Vi har Erna, Siv, Trine, Theresa (May) Angela (Merkel) og Hillary (Clinton). De er utrolig sosiale, arbeidsomme, og hjelper til med gressing i hagen enten det er behov eller ikke..

Katt

Vi har en norsk skogkatt som lyder navnet Gimli. Jobben hans er å holde gården fri for mus. Han er flinke til å slappe av mellom jobbingen. Han vil gjerne ha kos og oppmerksomhet, og følger med på det som skjer på gården.

Vårt tilbud

Levende Gård tilbyr rammene i det enkle livet – nærkontakt med dyr, storslått natur, håndfaste, meningsfylte aktiviteter og god ernæring – og ønsker våre gjester hjertelig velkommen.

Vi samarbeider med