Om vårt seniortilbud

Vi er heldig å ha godt samarbeid med lokal Sanitetsforening. Sammen har vi søkt midler via stiftelsen Dam og kan høsten 22 og vår 23 tilby et fast samlingspunkt på onsdagene for deg som er 65+  

Det er felles lunsj, et tema hver gang, og rom for en god prat og en trivelig stund sammen.  

Pandemien er over og det er nå viktig å komme i gang igjen – for oss alle.  

Velkommen til Seniordager!

«Ny Gnist»

inviterer til lunsj, foredrag og kaffe i samarbeid med Sanitetsforeningen.

Slå det gjerne sammen med en tur på fine veier i nærområdet.   

Og ta med deg en venn eller to

Tid: onsdager kl.11.30-14.00
Tilbudet er gratis!

Program

7.9. Else Rønnevig– “Sprossa” har noe på hjertet- Vern gjennom bruk     

14.9. Sparebanken Sør– Bank-id og nettbank. Hva er nytt?

21.9. Kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr– Status Helse

12.10. Oddbjørn Kleivane– Aukrust og vennene hans»

19.10. Ragnhild Qvalben– Fokus Helse og trivsel

2.11. Sindre H. Fosstveit- UIA Kognitiv stimulans og fysisk aktivitet

9.11. Celina Diaz: Kvinne og Sjømann

16.11. UiA Senter for E-helse Velferdsteknologi

23.11. Per Qvalben: Nye veier- bedre veier?

7.12. Fokus Helse og trivsel– Quiz

14.12. Juletid med Tveit Trekkspillorkester

Vi samarbeider med